Atgal

Paslaugos

Nemokamos paslaugos (kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis)

Pagal sutartį su Valstybine ligonių kasa, Garliavos medicinos centre yra teikiamos NEMOKAMOS paslaugos:
  • Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisiregistravę prie Garliavos medicinos centro.
  • Būtinoji medicinos pagalba. Ši pagalba teikiama visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams nemokamai, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne. 
Būtinoji medicinos pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Europos Sąjungos šalių pilietis gali pasinaudoti šia teise, pateikdamas galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1.
Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas. 

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamos tik patikrinus, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. 

Pasitikrinti, ar esate apdraustas, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje www.vlk.lt.